Acta Salensia

LEIDYBOS SERIJA ACTA SALENSIA

Be anksčiau pradėtos serijos Bibliotheca Salensis, asociacija „Academia Salensis“ 2009 m. kartu su Vilniaus universiteto Filologijos fakultetu pradėjo leisti knygų seriją Acta Salensia. Joje spausdinami originalūs mokslo darbai − ir straipsnių rinkiniai, ir monografijos. Šių darbų ištakos − Salų kalbotyros vasaros mokyklose vykusios teorinės diskusijos, jie atspindi šių mokyklų dalyvių aktualias tyrimų kryptis, jie alsuoja vasaros mokyklų dvasia, kuriai būdingas atvirumas pasaulio kalbotyros įdirbiui, noras nuolat atsinaujinti ir ieškoti naujų teorinių sprendimų.


 Acta Salensia
 ISSN 2029-2880
Edenda curant:
Axel Holvoet, Gina Kavaliūnaitė,
Rolandas Mikulskas, Antanas Smetona

 

 

 

 

Tomus II

plungian1Nicole Nau, Norbert Ostrowski (eds.)
Particles and Connectives in Baltic

Design and layout Giedrė Mikulskaitė-Voronko
Typesetting Audronė Stanislovaitienė

Vilnius: Vilniaus universitetas, Asociacija „Academia Salensis", 2010, 221 page
ISSN 2029-2880; ISBN 978-609-95126-1-7

Published with the support of The Lithuanian Science Council

The studies in this volume offer new insights on particles, subordinating and coordinating conjunctions, and complementizers in Lithuanian and Latvian. Questions of investigation are the origin and development of these elements, the detailed description of their meaning, their functions in discourse, syntactic characteristics, and implications for lexicography.

Published with the support of
Tʜᴇ Lɪᴛʜᴜᴀɴɪᴀɴ Sᴄɪᴇɴᴄᴇ Cᴏᴜɴᴄɪʟ

Tomus I

plungian1Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas (red.)
Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška

Redaktorė Daiva Mikulskienė
Dailininkė Giedrė Mikulskaitė
Maketavo Audronė Stanislovaitienė

Vilnius: Vilniaus universitetas, Asociacija „Academia Salensis", 2009, 220 p.

ISSN 2029-2880; ISBN 978-9955-33-466-8

Rengimą ir leidybą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Šis straipsnių rinkinys yra paremtas 2008 m. Salų kalbotyros vasaros mokyklos ir gramatikos konferencijos (Academia Grammaticorum Salensis Quinta) Lietuvių kalbos gramatikos sekcijos darbais. Jį sudaro straipsniai, kuriuose iš įvairių teorinių perspektyvų nagrinėjami gramatinių funkcijų, jų semantinių pamatų ir morfosintaksinio kodavimo klausimai. Rinkinys skirtas teorinėmis gramatikos problemomis besidomintiems lingvistams.