Mieli Salų vasaros kalbotyros mokyklų dalyviai ir draugai,

Esame labai dėkingi visiems ankstesniais metais rėmusiems asociaciją Academia Salensis. Šiemet taip pat laukiame Jūsų paramos – 2% per metus Jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Tokiu būdu Jūs prisidėtumėte prie asociacijos svetainės academiasalensis.org išlaikymo ir paremtumėte Salų vasaros kalbotyros mokyklas.

Pildant prašymą paramai pervesti (forma FR0512 v.2), reikalingi šie Asociacijos Academia Salensis duomenys:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 300107464

Paramos gavėjo pavadinimas: Asociacija „Academia Salensis“

Buveinės adresas: Kęstučio 43/17-4, Vilnius

Pervesti paramą galima taip:

1. Elektroniniu būdu: adresu http://deklaravimas.vmi.lt/ (per Jūsų elektroninio banko prieigą);

2. Užpildytą prašymo formą galima tiesiog nunešti į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių;

3. Voką su užpildyta prašymo forma galima nusiųsti paštu į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių.

Paramai pervesti reikalingą blanką (forma FR0512 v.2) galima rasti ČIA. Šį blanką dar galima gauti ir Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniuose skyriuose, taip pat jį galima rasti ir Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt.

Prašymą reikia pildyti didžiosiomis raidėmis ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2016 m. gegužės 1 d.