Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas

Tomus III

Irena Sawicka:
Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas
Pietryčių Europos fonetinių problemų pagrindu.

Vertimas iš lenkų kalbos.
Iš rankraščio vertė Diana Šileikaitė.
Mokslinis redaktorius: Axel Holvoet.
Dailininkė: Giedrė Mikulskaitė.
Maketavo: Audronė Stanislovaitienė.

Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 2007. 152 pp.
ISBN: 978-9955-704-33-1.
Leidybą rėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Susipažinimas su kaimyninėmis kalbomis padeda perprasti bet kurios kalbos struktūrą ir įžvelgti jos tipologinį savitumą. Arealinė tipologija yra pakankamai nauja lingvistikos sritis – jos pradžia siekia XX a. trečią dešimtmetį. Pastaruoju metu, didėjant prieinamai empirinei bazei, šios lingvistikos šakos svarba vis aiškiau suvokiama. Šioje knygoje pateikiama arealinės fonetikos problemų apžvalga, kartu išdėstomas ir arealinės lingvistikos įvadas.

Knyga PDF formatu

Anos Daugavietės recenzija