2013

Academia Grammaticorum Salensis Decima

 2013 m. liepos 28 – rugpjūčio 4 d.

Salos_2013_plakatas_konferencijai_A2_sp-page-001Salos_2013_plakatas_muzikos_festivaliui_email

 

Kūrybinės dirbtuvės „Gramatinės funkcijos ir jų nekanoninė raiška baltų kalbose“

2013 m. sausio 14-16 d.  Informacija apie renginį „Baltisticoje”

Plakatas_workshop_internetui_tais-page-001