Asociacijos struktūra

Direktorius

Valdyba

Nariai

Garbės nariai

Asociacijos garbės nariai yra Salų kalbotyros vasaros mokyklose paskaitas skaitę dėstytojai

Revizijos komisija