Hjelmslevo glosematika ir baltų kalbų fonologija

Tomus I

Bohumil Vykypěl:
Hjelmslevo glosematika ir baltų kalbų fonologija.

Autorizuotas vertimas iš vokiečių kalbos.
Iš rankrašcio vertė Axel Holvoet.
Redaktorė: Elena Valiulytė.
Dailininkė: Giedrė Mikulskaitė.
Maketavo: Audronė Stanislovaitienė.

2005. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 96 pp.
ISBN: 9986-668-84-0.
Leidybą rėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Bohumilo Vykypělo knygoje skaitytojui pateikiama trumpa Louis Hjelmslevo sukurtos glosematikos teorijos apybraiža ir svarstoma, kaip šią kalbos teoriją, kuri daugeliu požiūrių liko fragmentinė, galima pritaikyti atskirų kalbų aprašui. Kaip pavyzdį autorius išsirinko lietuvių ir latvių kalbų išraiškos plano – fonologijos – aprašą.