2021

Academia Grammaticorum Salensis Duodevigesima

2021 m. liepos 26–31 d. 

Programa

Dalyviai

Rengėjai: Vilniaus universitetas, asociacija „Academia Salensis“. Mokykla rengiama pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „BALTŲ KALBŲ VEIKSMAŽODIS: GRAMEMOS, KATEGORIJOS, DOMENAI“ (09.3.3-LMT-K-712-01-0071).

Muzikos festivalio rėmėjai: Kamajų seniūnija, Salų bendruomenė

Informaciniai rėmėjai: „Gimtasis Rokiškis“, „Rokiškio sirena“

Salos internetuiFestivalis internetui