Apie


Asociacija  Academia Salensis, įsteigta 2004 metais, užsiima moksline tiriamąja veikla, informacinės visuomenės formavimu, regioninės kultūros bei meno sklaida, kultūros ir verslo artinimu, tarptautinių kultūros, meno bei verslo ryšių plėtojimu.

Viena pagrindinių asociacijos užduočių – kalbotyros vasaros mokyklos ir konferencijos Academia Grammaticorum Salensis  („Salų“) organizavimas. Šis nuo 2004-ųjų metų organizuojamas renginys yra viena svarbiausių kalbotyros tarptautinių konferencijų Lietuvoje.

Asociacijos mokslinis vadovas ir idėjinis lyderis yra Vilniaus universiteto išskirtinis profesorius habil. dr. Axelis Holvoetas.

Asociacijos Academia Salensis nariai Lietuvos ir užsienio lingvistai. Šiuo metu Asociacijoje yra 32 tikrieji nariai ir 13 garbės narių.

Asociacijos valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba (7 narių valdyba renkama visuotinio narių susirinkimo vienerių metų kadencijai) ir vienasmenis valdymo organas – direktorius (renkamas visuotinio narių susirinkimo 3 metų kadencijai). Asociacijos Academia Salensis direktorius nuo 2004 m. yra prof. habil dr. Axelis Holvoetas.

Asociacijos veiklos dokumentai:

Asociacijos struktūra