2019


Academia Grammaticorum Salensis Sexta Decima

2019 m. liepos 28 d. – rugpjūčio 3 d.

Tarptautinės mokyklos programa

Tarptautinės mokyklos dalyviai

Rengėjai: Vilniaus universitetas, asociacija „Academia Salensis“

Muzikos festivalio rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Kamajų seniūnija, Salų bendruomenė

Informaciniai rėmėjai: „Gimtasis Rokiškis“, „Rokiškio sirena“

Plakatas konferencijai 2019 internetui

Plakatas festivaliui 2019 internetui 1