2005


Academia Grammaticorum Salensis Secunda

2005 m. liepos 31 – rugpjūčio 8 d.

  • Tarptautinės kalbotyros mokyklos programa
  • Tarptautinės kalbotyros mokyklos dalyviai
    • Rengėjas: Lietuvių kalbos institutas
    • Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, Kamajų seniūnija, Salų bendruomenė