Parama


Duomenys nario mokesčiui sumokėti:

Asociacija „Academia Salensis”
Sąskaitos nr. LT73 7044 0600 0485 7902, AB SEB bankas

Adresas: Kaštonų g. 19a-3, 42314 Salos, kodas 3001 07464

 

Mieli Salų vasaros kalbotyros mokyklų dalyviai ir draugai,

esame labai dėkingi visiems ankstesniais metais rėmusiems asociaciją Academia Salensis. Šiemet taip pat laukiame Jūsų paramos – 1,2% per metus Jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Tokiu būdu Jūs prisidėtumėte prie asociacijos svetainės academiasalensis.org išlaikymo ir paremtumėte Salų vasaros kalbotyros mokyklas. Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį (FR0512 forma) teikiamas elektroniniu būdu — per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Asociacijos Academia Salensis duomenys:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 300107464

Paramos gavėjo pavadinimas: Asociacija „Academia Salensis“

Dalinamės VMI informacija apie aktualius pakeitimus skiriant pajamų mokesčio dalį paramai:

Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. 1,289 karto (iki mokesčių) padidintas darbo užmokestis, taip pat pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

  • Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.);
  • Politinėms partijoms — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.);
  • Profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.).

Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo tvarka. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per EDS. Jau dabar labai svarbu, kad popierinius prašymus teikiantys gyventojai išbandytų e. būdą ir įgustų teikti prašymus per EDS.

Savo ruožtu Valstybinė mokesčių inspekcija, skatindama pajamų mokesčio dalį skirti elektroniniu būdu, užtikrins specialistų pagalbą visiems prašymus teikiantiems gyventojams (ir/ar gyventojų grupėms). Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami iki gegužės 1 d. (2020 m. iki gegužės 4 d. imtinai).

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei parsisiuntimui skirtas VMI parengtas vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje, kuri bus nuolat pildoma.

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882 / +370 5 260 5060.

Valstybinė mokesčių inspekcija