Rengėjai ir dėstytojai


Academia Salensis mokslinis vadovas
Prof. Axel Holvoet

Vilniaus universiteto profesorius
Tyrimų sritis: sinchroninė ir diachroninė sintaksė ir morfosintaksė
Skaitė paskaitas apie rengiamos naujosios lietuvių kalbos gramatikos koncepciją, sintaksės pagrindus.

Svarbiausios publikacijos:
Mokslinių darbų sąrašas

Academia Salensis rengėja
Dr. Gina Kavaliūnaitė Holvoet

Vilniaus universiteto Baltų filologijos katedos vyresnioji mokslo darbuotoja
Tyrimų sritis: lietuviški biblijos vertimai, ypač Chylinskio biblija
Tvarko organizacinius reikalus, rengia kultūrinę programą ir kt.

Svarbiausios publikacijos:
Mokslinių darbų sąrašas

Academia Salensis rengėja
Dr. Vaiva Žeimantienė

Vilniaus universiteto Vokiečių filologijos katedros docentė
Tvarko organizacinius reikalus

Academia Salensis rengėja
Ringailė Trakymaitė

Vilniaus universiteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto doktorantė
Tvarkė organizacinius reikalus 2017-2019 m.

Academia Salensis rengėja
Dr. Auksė Razanovaitė

Academia Salensis narė
Rengia kultūrinę programą

Academia Salensis rengėja
Dr. Benita Riaubienė

Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros mokslo darbuotoja
Tyrimų sritis: baltų kalbų sintaksė, lingvistinė tipologija
Tvarkė organizacinius reikalus iki 2017 m.

Academia Salensis rengėja
Dr. Erika Jasionytė-Mikučionienė

Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros asistentė
Tvarko Academia Salensis interneto svetainę

Prof. Wojciech Smoczyński

Krokuvos Jogailaičių universiteto Lyginamosios indoeuropiečių kalbotyros profesorius.
Tyrimų sritis: lyginamoji kalbotyra, baltų kalbų istorinė morfologija, etimologija, senoji prūsų kalba.
Dalyvavo 2004-2019 m. vasaros mokyklose.
Paskaitas skaitė apie laringalų teoriją, istorinės morfologijos ir etimologijos metodus.

Daugiau čia

Prof. Irena Sawicka

Torunės universiteto Slavistikos instituto profesorė
Tyrimų sritis: slavų kalbų gretinamoji gramatika, slavų ir Balkanų kalbų fonetika ir fonologija, fonetinė tipologija, Balkanų kalbų sąjunga
Dalyvavo 2004, 2005 m. vasaros mokyklose
Paskaitas skaitė apie fonetinę tipologiją

Daugiau čia

Prof. Vladimir Plungian

Rusijos mokslų akademijos Lingvistikos institutas Tipologijos sektoriaus vadovas
Tyrimų sritis: gramatinė tipologija, tekstynų lingvistika, poetika
Dalyvavo 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2020 m. vasaros mokyklose
Paskaitas skaitė apie gramatinę tipologiją, arealinę tipologiją

Daugiau čia

Prof. Ekaterina Rachilina

Rusijos mokslų akademijos Rusų kalbos instituto bendradarbė
Tyrimų sritis: leksinė tipologija, tekstynų lingvistika
Dalyvavo 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2020 m. vasaros mokyklose
Paskaitas skaitė apie leksinę tipologiją

Asmeninis tinklalapis

Doc. Mirjam Fried

Čekijos mokslų akademijos Čekų kalbos instituto mokslo darbuotoja
Tyrimų sritis: konstrukcijų gramatika, freimų semantika
Dalyvavo 2010 m. vasaros mokykloje
Paskaitas skaitė apie konstrukcijų gramatiką

Daugiau čia

Prof. Bernhard Wälchli

Berno universiteto Lingvistikos instituto profesorius
Tyrtimų sritis: leksinė tipologija, paraleliniai tekstynai
Dalyvavo 2006, 2021 m. vasaros mokykloje
Paskaitas skaitė apie leksinę tipologiją ir paralelinius tekstynus

Dr. Anton Zimmerling

Maskvos valstybinio humanitarinio universiteto docentas
Tyrimų sritis: sintaksinė tipologija, žodžių tvarkos tipologija
Dalyvavo 2006 m. vasaros mokykloje
Paskaitas skaitė apie gramatinių funkcijų ir žodžių tvarkos tipologiją

Asmeninis tinklalapis

Prof. Nicole Nau

Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Baltistikos skyriaus profesorė
Tyrimų sritis: lingvistinė tipologija, latvių kalba iš tipologinės perspektyvos, latgalių kalba
Dalyvavo 2007, 2009, 2013, 2015, 2017, 2019 m. vasaros mokyklose
Paskaitas skaitė apie perteikiamo diskurso tipologiją ir sakinio struktūros tipologiją

Asmeninis tinklalapis

Dr. Kasper Boye

Kopenhagos universiteto Šiaurės studijų ir lingvistikos departamento darbuotojas
Tyrimų sritis: funkcinė ir kognityvinė kalbotyra, gramatikalizacija, gramatika ir semantika, modalumas
Dalyvavo 2008 ir 2012 m. vasaros mokyklose.
Paskaitas skaitė apie funkcinės lingvistikos ir gramatikalizacijos problemas

Prof. Jadwiga Linde-Usiekniewicz

Varšuvos universiteto bendrosios kalbotyros profesorė
Tyrimų sritys: leksinė tipologija, interpretacinių rėmų semantika, sintaksė ir informacinė sakinio struktūra
Dalyvavo 2008, 2010 ir 2011 m. vasaros mokyklose
Paskaitas skaitė apie interpretacinių rėmų semantiką, sintaksės, semantikos ir informacinės struktūros sąveiką

Svarbiausios publikacijos

Dr. Paweł Rutkowski

Varšuvos universiteto Bendrosios lingvistikos, lyginamosios Rytų Azijos kalbotyros ir baltistikos katedros bendradarbis
Tyrimų sritis: generatyvinė gramatika, nominalinės frazės struktūra, gestų kalba.
Dalyvavo 2008, 2009 ir 2010 m. vasaros mokyklose.
Paskaitas skaitė apie generatyvinę gramatiką

Asmeninis tinklalapis

Dr. Piotr M. Arkadiev (Peter Arkadiev)PArkadiev_b_edit

Rusijos Mokslų akademijos Slavistikos ir balkanistikos instituto vyresnysis darbuotojas.
Tyrimų sritis: kalbų tipologija; linksnio kategorija ir aktantinė struktūra; laiko ir veikslo sistemos; baltų kalbos; Šiaurės Vakarų Kaukazo kalbos.
Dalyvavo 2005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 m. vasaros mokyklose.
Skaitė paskaitas apie linksnio sampratą bei tipologiją ir apie morfosintaksinės rikiuotės tipologiją.

Daugiau informacijos

Dr. Agata KochańskaAKochanska_a_edit

Varšuvos universiteto Anglistikos instituto mokslo darbuotoja.
Tyrimų sritis: kognityvinės gramatikos teoriniai pagrindai, gramatinių kategorijų (laiko, veikslo, linksnio) semantika, mentalinių erdvių ir konceptinių amalgamų teorija.
Dalyvavo 2011, 2012 ir 2013 m. vasaros mokyklose.

Daugiau informacijos

Dr. Wolf-Dieter SyringWDSyring_a_edit

Informacinių technologijų įmonės TextDataSoft (Buxtehude prie Hamburgo) vadovas.
Tyrimų sritis: tekstų ir lingvistinių duomenų rengimas naudojimui daugiafunkcinėse duomenų bazėse (tekstynuose) remiantis XML technologijomis.
Dalyvavo 2011 m. vasaros mokykloje.
Vadovavo seminarui, skirtam kompiuterio pritaikymui lingvistiniams duomenims apdoroti.

Daugiau informacijos

Prof. Peter Harderharder

Kopenhagos universiteto Anglų, germanų ir romanų studijų departamento profesorius.
Tyrimų sritys: semantika ir gramatika, kalbos pragmatikos filosofija, kalbų ryšiai kaip pažinimo ir socialinis reiškinys.
Dalyvavo 2013 m. vasaros mokykloje, skaitė paskaitas apie funkcinę lingvistiką.

Daugiau informacijos

Dr. Dylan Glynnglynn

Paryžiaus universiteto darbuotojas.
Tyrimų sritys: Konstrukcijų gramatika, tekstynų lingvistika, kognityvinė lingvistika, leksinė semantika.   
Dalyvavo 2013 ir 2014 m. vasaros mokyklose, skaitė paskaitas apie tekstynų panaudojimą kognityvinei semantikai.

Daugiau informacijos

                                                     

ODahl

                                                   Prof. Östen Dahl
Stokholmo universiteto profesorius.
Tyrimų sritys: kalbų tipologija; laiko ir veikslo sistemos.
Dalyvavo 2015, 2020 m. vasaros mokykloje. Skaitė paskaitas apie laiko, veikslo, nuosakos ir evidencialumo kategorijas.
                                                 
                                                 
                                     
                                                                               

anna photoforhomepage

                                          Dr. Anna Kibort

Oksfordo universiteto darbuotoja.
Tyrimų sritys: morfosintaksė ir morfosemantika; kalbų tipologija; lenkų ir kitos slavų kalbos.
Dalyvavo 2015 m. vasaros mokykloje. Skaitė paskaitas apie kauzatyvinių konstrukcijų argumentų struktūrą.
                                                
                                             Prof. Kees Hengeveld
Amsterdamo universiteto profesorius.
Tyrimų sritys: funkcinė gramatika.
Dalyvavo 2016, 2020 m. vasaros mokykloje. Skaitė paskaitas apie funkcinę diskurso gramatiką.
 KHengeveld
                                             Dr. Seppo Kittilä
Helsinkio universiteto darbuotojas.
Tyrimų sritys: sintaksė, kalbų tipologija.
Dalyvavo 2016 m. vasaros mokykloje. Tipologijos požiūriu nagrinėjo veiksmažodžių valentingumo klausimus.
SKittila
                                             Prof. Sonia Cristofaro
Pavijos universiteto profesorė.
Tyrimų sritys: sintaksė, kalbų tipologija.
Dalyvavo 2017, 2020 m. vasaros mokykloje. Skaitė paskaitas iš tipologijos ir diachronijos.
SCristofaro
                                             Prof. Johan van der Auwera
Antverpeno universiteto profesorius emeritas.
Tyrimų sritys: kalbų tipologija; nuosakos, modalumo kategorijos; neiginiai; neapibrėžiamieji įvardžiai ir kt.
Dalyvavo 2017 m. vasaros mokykloje. Skaitė paskaitas apie neiginius.
vdAuwera

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *