Acta Salensia


LEIDYBOS SERIJA ACTA SALENSIA

Be anksčiau pradėtos serijos Bibliotheca Salensis, asociacija „Academia Salensis“ 2009 m. kartu su Vilniaus universiteto Filologijos fakultetu pradėjo leisti knygų seriją Acta Salensia. Joje spausdinami originalūs mokslo darbai − ir straipsnių rinkiniai, ir monografijos. Šių darbų ištakos − Salų kalbotyros vasaros mokyklose vykusios teorinės diskusijos, jie atspindi šių mokyklų dalyvių aktualias tyrimų kryptis, jie alsuoja vasaros mokyklų dvasia, kuriai būdingas atvirumas pasaulio kalbotyros įdirbiui, noras nuolat atsinaujinti ir ieškoti naujų teorinių sprendimų.


Acta Salensia
ISSN 2029-2880
Edenda curant:
Axel Holvoet, Gina Kavaliūnaitė,
Rolandas Mikulskas, Antanas Smetona