2016


Academia Grammaticorum Salensis Tertia Decima

2016 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 7 d.

 

Tarptautinės mokyklos programa

Tarptautinės mokyklos dalyviai

Rengėjai: Vilniaus universitetas, asociacija „Academia Salensis“

Muzikos festivalio rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Kamajų seniūnija, Salų bendruomenė

Informacinis rėmėjas: „Gimtasis Rokiškis“

 Plakatas konferencijai e

 

Plakatas muzikos e