Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose


 

es 

Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose

Vilniaus universiteto projektas, vykdomas pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę
„Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinę dotaciją)“

Projekto vadovas Prof. Dr. Axel Holvoet

 

Projekto prielaidos ir tikslai

Pagrindinė tyrimo idėja — sukurti bendradarbiavimo rėmus, leidžiančius jauniems Lietuvos lingvistams kartu su baltų kalbomis besidominčiais užsienio tyrėjais pasiekti esminį proveržį vienoje pagrindinių baltų kalbų struktūrinių tyrimų sričių: turima omenyje sintaksinių ir semantinių veiksnių sąveikos sakinio architektonikoje problematika, ypač valentingumas ir jo raiška bei jo sąsaja su gramatinių funkcijų lygmeniu.

Projektinių tyrimų centre atsidūrusios problemos priklauso baltų kalbų gramatinės sandaros branduoliui: tai valentingumo bei argumentų struktūros domenas, argumentų raiška ir jos alternacijos, semantinių vaidmenų ir gramatinių funkcijų sąsajos mechanizmai.
Projekto dalyviai jau yra atlikę šiose srityse svarbių tyrimų. Projekto rėmuose tikimasi pasiekti kiekybinį bei kokybinį proveržį tiriant tokias tarpusavy susijusias baltų kalbų gramatinės struktūros problemas, kaip:

 • Įvykio struktūra ir argumentų raiška;
 • Nekanoninis gramatinių funkcijų žymėjimas;
 • Diferencinis gramatinių funkcijų žymėjimas;
 • Argumentų raiškos alternacijos;
 • Ypatingų baltų kalbų sakinio tipai: egzistenciniai, prezentaciniai ir jungties sakiniai;
 • Rūšis ir kiti diatezės reiškiniai;
 • Argumentų raiška tarp gramatikos ir leksikos.

 

Projekte dalyvavo:

 • Axel Holvoet (projekto vadovas)
 • Dalyviai: Cori Anderson (Chicago / Vilnius), Peter Arkadiev (Moscow / Vilnius),
  Valgerður Bjarnadóttir (Stockholm / Vilnius), Marta Grzybowska (Warsaw / Vilnius),
  Erika Jasionytė-Mikučionienė (Vilnius), James Lavine (Bucknell / Vilnius),
  Kristina Lenartaitė-Gotaučienė (Klaipėda / Vilnius), Rolandas Mikulskas (Vilnius), Nicole Nau (Poznań / Vilnius), Jurgis Pakerys (Vilnius), Auksė Razanovaitė (Vilnius), Agnieszka Rembiałkowska (Warsaw / Vilnius), Benita Riaubienė (Vilnius), Ilja Seržant (Konstanz / Vilnius), Birutė Spraunienė (Vilnius), Björn Wiemer (Konstanz / Vilnius), Natalia Zaika (St Petersburg / Vilnius), Vaiva Žeimantienė (Vilnius). 
 • Kviestiniai ekspertai ir pranešėjai per kūrybines dirbtuves ir konferencijas: Östen Dahl (Stockholm), Peter Harder (Copenhagen), Anna Kibort (Oxford), Andrej Malchukov (Mainz), Vadimir Plungian (Moscow), Johan van der Auwera (Antwerp).
 • Projekto koordinatorė: Gina Kavaliūnaitė (Vilnius)

 

Projekto vykdymas

Pagrindinės darbo priemonės buvo tyrėjų grupių sudarymas, bendros diskusijos per kūrybines dirbtuves ir konferencijas, nuolatinis apsikeitimas idėjomis, straipsnių skaitymas, komentavimas ir recenzavimas. Visi projektiniai straipsniai buvo pateikti vidiniams (projekte dalyvaujantiems) ir išoriniams recenzentams. 

Pagal projektą įvyko trejos kūrybinės dirbtuvės ir trys konferencijos, kuriose dalyvavo Lietuvos ir užsienio mokslininkai.

 • Grammatical Relations and Their Non-Canonical Encoding in Baltic, Vilnius, 2013 m. sausio 13–16 d.,
 • Argument Structure and Argument Realization in Baltic, Salos, 2013 m. liepos 29–rugpjūčio 3 d.,
 • Argument Structure and Diathesis in Baltic, Vilnius, 2014 m. sausio 22–24 d.,
 • Grammar, Lexicon and Argument Structure in Baltic, Salos, 2014 m. liepos 28–rugpjūčio 1 d.,
 • Voice and Grammatical Relations in Baltic, Vilnius, 2015 m. sausio 22–24 d.,
 • Argument Realization and Clausal Architecture in Baltic, Salos, 2015 m. liepos 26–rugpjūčio 2. d.

 

Galutiniai rezultatai

Projekto rezultatas yra penkių knygų serija, kurią sudaro trys straipsnių rinkiniai ir dvi monografijos. Knygas išleido John Benjamins leidykla. Serijos pavadinimas – Valency, Argument Realization and Grammatical Relations in Baltic (VARGReB).

https://benjamins.com/catalog/vargreb

Išėjo šie tomai:

 

Grammatical Relations and their Non-Canonical Encoding in Baltic, edited by Axel Holvoet and Nicole Nau, 2014, 370pp. (straipsnių rinkinys)

“Overall, this is an excellent collection of papers, which makes Baltic languages among the most thoroughly investigated in the domain of grammatical relations. The discussion of non-canonical marking of subjects and objects in Baltic, as well as of related issues of diffuseness of grammatical relations, argument alternations, differential case marking and impersonal constructions, will inform the future typological and theoretical studies in this domain.” 

Andrej Malchukov, Johannes Gutenberg-Universität, in Baltic Journal 6: 254-263, 2015

 

Voice and Argument Structure in Baltic, edited by Axel Holvoet and Nicole Nau, 2015, 402pp. (straipsnių rinkinys)

“The articles gathered in this volume explore the complex phenomena of grammatical voice and valency changes in Baltic in unprecedented depth and with admirable clarity. The authors carefully untangle the type of voice or valency change from both its function and its realisation, look closely at non-canonical behaviour of constructions such as the passive and the impersonal, investigate in detail the syntax and semantics of morphological causatives, and revisit the anticausative, middle and other uses of the reflexive marker with a fresh and rigorous approach. The argumentation is amply illustrated with examples from corpora. The result is an excellent collection which will stimulate interest in typologists and theoretical syntacticians alike.” 

Anna Kibort, Oxford

 

Argument Realization in Baltic, edited by Axel Holvoet and Nicole Nau, 2016, 560pp. (straipsnių rinkinys)

“This high-quality volume builds directly on the success of the two previous volumes and provides us with more evidence why valency, argument realization and grammatical relations in Baltic merit a publication series of their own. The book offers lots of interesting actual data collected from corpora and gives the reader many fresh ideas on argument realization. The book should thus definitely be found on the bookshelf of any linguist interested in learning more about argument realization in general and in languages that have not gained that much attention in typological research thus far.” 

Seppo Kittilä, University of Helsinki

 

Rolandas Mikulskas, Copular Constructions in Lithuanian, 2017, 280pp. (monografija)

 

Axel Holvoet, The Middle Voice in Baltic, 2020, 250pp. (monografija)