„Salos“


Pirmoji kalbotyros vasaros mokykla buvo surengta 2004 metų rugpjūčio pirmąją savaitę Salų dvare (iš čia kilo ir mokyklos pavadinimas). Ir jau aštuoniolika metų iš eilės kiekvieną vasarą mokykla suburia ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių ar net labiau nutolusių šalių lingvistus. Mokyklos iniciatoriai yra prof. habil. dr. Axelis Holvoetas ir dr. Gina Kalvaliūnaitė-Holvoet. Pagrindiniai mokyklos tikslai – supažindinti Lietuvos ir kaimyninių regionų akademinę bendruomenę su naujausiomis pasaulinės lingvistikos tendencijomis bei pasiekimais, skatinti Lietuvos ir užsienio lingvistų bendravimą bei bendradarbiavimą.

Kalbotyros vasaros mokyklų programoje, be ryškiausių lingvistikos krypčių (konstrukcijų, generatyvinės, kognityvinės gramatikų bei kt.), itin daug dėmesio skiriama ir kalbų tipologijai. Taigi kalbotyros vasaros mokyklos Academiae Grammaticorum Salenses yra ne tik Lietuvos, bet ir viso regiono mastu reikšmingas lingvistikos renginys, tai patvirtina gausus (ir kasmet vis gausėjantis bei geografiškai įvairėjantis) būrys dalyvių iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Čekijos, Suomijos, Vokietijos ir net Izraelio.

Kalbotyros vasaros mokyklose paskaitas yra skaitę daugelis žymių lingvistų. Pirmiausia paminėtini pasaulinio garso tipologai Vladimiras Plungianas, Ekaterina Rakhilina, Antonas Zimmerlingas, Bernhardas Wälchlis, Nicole Nau, Irena Sawicka, Peter Arkadiev, Östen Dahl, Johan van der Auwera, Volker Gast, Eitan Grossman, Matti Miestamo bei kiti. Mokyklos mokslinis vadovas Axelis Holvoetas skaitė paskaitas gramatinių funkcijų ir kitais aktualiais sintaksės klausimais, generatyvinės gramatikos kursą net kelerius metus iš eilės skaitė Pawełas Rutkowskis, su konstrukcijų gramatika mokyklos dalyvius supažindino Mirjam Fried, įvadą į kognityvinę gramatiką ir blendingo teoriją skaitė Agata Kochańska, net keliose mokyklose dalyvavo ir aktualius interpretacinių rėmų semantikos, sintaksės, semantikos ir informacinės struktūros sąveikos klausimus nagrinėjo Jadwiga Linde-Usiekniewicz, istorinės kalbotyros ir etimologijos sekcijai kasmet vadovauja Wojciechas Smoczyńskis, aktualias gramatinimo proceso problemas analizavo Kasperis Boye.

Be paskaitų, kalbotyros vasaros mokyklose dar rengiamos lingvistų konferencijos. Tokiu būdu sudaroma tyrėjams itin reikalinga mokslinių diskusijų terpė, jie skatinami rinktis tyrinėti aktualias lingvistikos problemas ir turi galimybę gauti grįžtamojo ryšio iš pasaulinio lygio lingvistų.

Kasmet kalbotyros vasaros mokyklų metu yra organizuojami koncertai, lėlių spektakliai Salų miestelio ir apylinkių gyventojams. Nuo 2009 metų minėtieji pramoginiai renginiai tapo kasmetiniu visų laukiamu ir gausiai lankomu Muzikos festivaliu. Aukšto meninio lygio atlikėjų koncertai yra puiki dovana ir reta pramoga vietiniams gyventojams, nes garsūs atlikėjai į šį nuo sostinės nutolusį regioną retai teužsuka.

Kalbotyros vasaros mokykla Academia Grammaticorum Salensis suteikia galimybę ne tik pagilinti savo lingvistines kompetencijas, pabendrauti su kolegomis bei užmegzti ryšius, bet ir maloniai praleisti laiką nuostabios gamtos supamame ir senove dvelkiančiame Salų dvare.