Laringalų teorija ir lietuvių kalba


Tomus II

Wojciech Smoczyński:
Laringalų teorija ir lietuvių kalba.

Autorizuotas vertimas iš lenkų kalbos.
Iš rankraščio vertė Veslava Čižik-Prokaševa, Diana Šileikaitė.
Moksliniai redaktoriai: Diana Šileikaitė, Axel Holvoet.
Kalbos redaktorė: Janina Vileikienė.
Dailininkė: Giedrė Mikulskaitė.
Maketavo: Audronė Stanislovaitienė.

2006. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 296 pp.
ISBN: 978-9955-704-17-1.
Leidybą rėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Laringalų teorija, išsirutuliojusi iš Saussure’o dar XIX amžiaus pabaigoje iškeltų hipotezių, pirmoje XX amžiaus pusėje radikaliai pakeitė indoeuropiečių prokalbės rekonstrukcijos modelį, a antroje praėjusio amžiaus pusėje tapo vyraujančia indoeuropeistikos paradigma. Šioje knygoje Wojciech Smoczyński pateikia laringalų teorijos apžvalgą ir parodo, kaip ją galima pritaikyti lietuvių kalbos istorijos tyrimams.