Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška


Tomus I

plungian1Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas (red.)
Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška

Redaktorė Daiva Mikulskienė
Dailininkė Giedrė Mikulskaitė
Maketavo Audronė Stanislovaitienė

Vilnius: Vilniaus universitetas, Asociacija „Academia Salensis”, 2009, 220 p.

ISSN 2029-2880; ISBN 978-9955-33-466-8

Rengimą ir leidybą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Šis straipsnių rinkinys yra paremtas 2008 m. Salų kalbotyros vasaros mokyklos ir gramatikos konferencijos (Academia Grammaticorum Salensis Quinta) Lietuvių kalbos gramatikos sekcijos darbais. Jį sudaro straipsniai, kuriuose iš įvairių teorinių perspektyvų nagrinėjami gramatinių funkcijų, jų semantinių pamatų ir morfosintaksinio kodavimo klausimai. Rinkinys skirtas teorinėmis gramatikos problemomis besidomintiems lingvistams.