Bibliotheca Salensis


LEIDYBOS SERIJA BIBLIOTHECA SALENSIS

Salų vasaros mokyklos tikslas – suteikti dalyviams galimybę susipažinti su naujomis kalbotyros kryptimis ir mokyklomis. Klausyti šių krypčių bei mokyklų atstovų paskaitų dalyviams yra įdomi ir naudinga patirtis, bet dėstytojų parengta medžiaga ir po Salų akademijos gali praversti ne tik paskaitų klausytojams, bet ir platesnei auditorijai – mokslininkams, kalbotyros dėstytojams, studentams, mokytojams. Todėl rengėjai nutarė sukurti leidybinę seriją Bibliotheca Salensis. Tai yra nedidelės apimties kišeninio formato knygelių serija. Kiekviename tome lietuviškai yra išdėstytas tam tikros kalbotyros srities įvadas arba apžvalga, paremta Salose perskaitytomis paskaitomis.

Bibliotheca Salensis
ISSN 1822-3257
Edenda curant:
Axel Holvoet, Gina Kavaliūnaitė Holvoet,
Rolandas Mikulskas (nuo II t.), Artūras Judžentis (t. I-II)